25 Μαρτίου 2012

3 Μαρτίου 2012

Από άλλη γωνία

Εικόνες από μια κρύα και βροχερή μέρα διαδήλωσης στο Σύνταγμα (7/2/2012)