23 Σεπτεμβρίου 2009

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - 4

Στους δρόμους


 


 


 


 


 


 


ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - 3


Ενα βροχερό βράδυ στην Place d'Espagne


 


 


 


 


 


 


16 Σεπτεμβρίου 2009

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - 2

Ενας καφές στη Λεωφόρο Anspach

 15:04:26
15:05:43
15:05:56
15:06:23
15:07:50
15:10:39
15:12:56
15:12:58
15:13:09
15:13:25
15:13:40
15:13:48
15:15:15
15:18:53
15:18:32
15:19:44