13 Οκτωβρίου 2009

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - 5

Στην πόλη

 


 


 


 


 


 


 


 11 Οκτωβρίου 2009

Με πέτρα και φως [3]Αη-Γιάννης ο Δέτης, Πάρος

Αη-Γιάννης ο Δέτης, Πάρος


Αη-Γιάννης ο Δέτης, Πάρος


 
Αη-Γιάννης ο Δέτης, Πάρος


 
Νάουσα, Πάρος

Εφη